Home / ပဲခူးမြို့နယ် / စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း

စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း

ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီးစည်ပင်သာယာ‌ရေးဥပ‌ဒ

(၂ဝ၁၆ ခုနှစပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်‌တော်ဥပ‌ဒေအမှတ်- ၄   )

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်—————————————–

စည်ပင်သာယာ‌ရေး‌ကော်မတီဝင်များ‌ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပ‌ဒေ

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်—————————————-