Home / ပဲခူးမြို့နယ် / ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း မှုခင်းမဖြစ်ပွားစေရန် ပြည်သူများ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း မှုခင်းမဖြစ်ပွားစေရန် ပြည်သူများ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း