အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်း

၁