အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဒီဇင်ဘာ ၄ (ပဲခူး)

==================

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုတိုင်း(၂)၊ တောင်ငူမြို့မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း