Home / အုပ်ချုပ်ရေး / တောင်ငူခရိုင် / ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ပဲ့ကျမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် စာရင်းချုပ် ထုတ်ပြန်ချက်