တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမိမှုသတင်း

အောက်တိုဘာ ၃၀ (ပဲခူး)

==============================

              ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ (၂၆.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၂၉.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့ အတွင်း တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တောင်ငူခရိုင် ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်နှင့် ဖြူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်နှင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ သာယာဝတီ ခရိုင်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်နှင့် မင်းလှမြို့နယ်၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ပေါင်းတည် မြို့နယ်၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်နှင့် ရွှေတောင်မြို့နယ်တို့၌ တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမိမှု (၁၅) မှု၊  စုစုပေါင်း ကျွန်း (၁၈.၇၅၉၈ တန်)၊ သစ်မာ (၂.၇၃၇၂ တန်)၊ အခြားသား (၄.၅၅၁၂ တန်)၊ မီးသွေး (၃၁.၂၂၄၄ တန်) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအဖြစ် နွား (၂) ကောင်၊ လှည်း (၁) စီး၊ ဆိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ကား (၁) စီး နှင့် တရားခံ (၂) ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။