• ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်သော မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးချယ် ခြင်း အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

  • ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်သော မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးချယ် ခြင်း အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

  • ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်သော မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးချယ် ခြင်း အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန / ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်သော မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးချယ် ခြင်း အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်သော မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးချယ် ခြင်း အတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် အနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း undpရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ကို ရွေးချယ်ထားသည့် မြို့နယ်များတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဆိုပါ မြို့နယ်များတွင်ရှိနေသော ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေများကို ထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေမှ  ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရရှိ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများ ပါဝင်လျက်  ပြည်သူပူးပေါင်း ပါဝင်ရေးဆွဲသော  ပေါင်းစည်းမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို ရှေ့ပြေးရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။