မြစ်ရေအမှတ် ထုတ်ပြန်ချက်

သြဂုတ် ၁၂(ပဲခူး)
=========================

1
(၁၂.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၈:၃၀)အချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ မဒေါက်မြို့ရှိ စစ်တောင်းမြစ်ရေအမှတ်၊ ရွှေကျင်မြို့ရှိ ရွှေကျင်မြစ်ရေအမှတ်နှင့် ပဲခူးမြို့ရှိ ပဲခူးမြစ်ရေအမှတ်များအား သိရှိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။