Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / မှတ်ပုံတင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ မှတ်ပုံတင်ပေးမည့် OSS စီမံချက်

မှတ်ပုံတင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ မှတ်ပုံတင်ပေးမည့် OSS စီမံချက်

မှတ်ပုံတင်မဲ့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ မှတ်ပုံတင်ပေးမည့် OSS စီမံချက်