Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

၂၀၁၈-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

 

အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်—————————-