Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / (COVID-19)ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်ချက်

(COVID-19)ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်ချက်

မတ် ၂၄ (ပဲခူး)
===================

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ (COVID11-19)ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန်————————-