Home / စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Agricultural Logo

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏

မူဝါဒများ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။     မူဝါဒများ

        လယ်ယာကဏ္ဍ၏ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေပြီး လယ်ယာအခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လာမည့် လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံ ကုန်ကြမ်းများ ဖူလုံစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ လုပ်ငန်း ဝင်ငွေများ ပိုမိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ချမှတ်ထားသည့်မူဝါဒများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)   ရေမြေဒေသအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးကောင်း၊ အထွက်နှုန်းကောင်းသော သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့် မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ် သုံးစွဲ နိုင်ရေးနှင့် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(ခ)    တောင်သူလယ်သမားများထံ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးနည်းပညာများ တိုးတက်ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဂ)    နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်မည့် အလယ်အလတ်အဆင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ စဉ်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာအရည်အသွေး မြင့်မားရေးကို စီမံဆောင်ရွက်သွားရန်။

(ဃ)   လယ်ယာကဏ္ဍ၏ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေသော ရေရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိစေရန် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (Research and  Development)ကို          မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(င)    ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ရရှိရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားရန်။

(စ)    လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများအား ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာပြဌာန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်။

(ဆ)   လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်လာစေရေးအားပေးဆောင်ရွက်ရန်။

၂။     မျှော်မှန်းချက်

        စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအပေါ် အမှီပြုနေရသော ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေး။

၃။     ရည်မှန်းချက်

 • မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းများ (Seed Industry) ထူထောင်ရန်
 • သိပ္ပံနည်းကျစိုက်နည်းစနစ်များ ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာများ ပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
 • ဓါတ်မြေသြဇာ၊ပိုးသတ်ဆေး၊အခြားလယ်ယာသုံးသွင်းအားစုများနှင့် ထွက်ကုန် သီးနှံများ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအတွက် အဆင့်မြင့် ဓါတ်ခွဲခန်းများထူထောင် ရန်။
 • အပင်ဇီဝနည်းပညာများအားအသုံးပြု၍ အရည်အသွေးနှင့် အထွက်နှုန်းကောင်းမွန် သည့်မျိုးများ မွေးမြူထုတ်လုပ်ရန်။
 • လယ်ယာထွက်ကုန်များ စျေးနှုန်းအာမခံချက်နှင့် ခိုင်မာသောစျေးကွက်ရရှိရေး အတွက်လက်ကားစျေး(Wholesale Market)များ ထူထောင်ရေးကူညီ အားပေး ရန်။
 • လယ်ယာထွက်ကုန်များ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့ ချိတ်ဆက်ယှဉ်ပြိုင်တင်ပို့နိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုကောင်မွန်အောင် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး နှင့် ရောဂါပိုးများကင်းစင်ရေး ပိုးသတ်ဆေးဓါတ်ကြွင်း မပါရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန်။
 • ISO Standard နှင့်အညီ ခေတ်မှီဓါတ်ခွဲခန်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခေတ်မှီဓါတ်ခွဲခန်းသုံးစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 • စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ အဆင်မြှင့်တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ရန်။
 • စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများ၏ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ဓါတ်ခွဲခန်းများ အဆင့်မြှင့်တင် ရန်။
 • ဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် ရုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပါအဝင် ကျွမ်း ကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (Skill Development)ကို စီမံချက်များ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်။
 • နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းနှင့် ကိရိယာများ၊ သင်ရိုး များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
 • စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍အသုံချသုတေသနများ ဆောင်ရွက် ရန်။
 • တောင်သူလယ်သမားရုပ်သံလိုင်း(Farmer’s Channel)ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှု အတွက်လိုအပ်ချက်များ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန နှင့်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

 

၄။     စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

        (က)   စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၏ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များထုတ်လုပ်ပွားများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

(ခ)    တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)    ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဃ)   မြေအသုံးချရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။

(င)    သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စ)    အလယ်အလတ်အဆင့်စိုက်ပျိုးရေး ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရများမွေးထုတ်ပေးခြင်း။