နောက်ဆုံးရသတင်းများ

အသိပေးကြေငြာခြင်း

ဒိုက်ဦး ဇန်နဝါရီ ၈ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးစနစ်/ ဈေးပြိုင်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း အပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန်————-

Read More »

အသိပေးကြေငြာခြင်း

ရွှေကျင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရွှေကျင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးစနစ်/ ဈေးပြိုင်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း အပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန်————

Read More »

အသိပေးကြေငြာခြင်း

ကျောက်တံခါး ဇန်နဝါရီ ၈ ကျောက်တံခါးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးစနစ်/ ဈေးပြိုင်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း အပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန်———————

Read More »

အသိပေးကြေငြာခြင်း

ညောင်လေးပင် ဇန်နဝါရီ ၈ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးစနစ်/ ဈေးပြိုင်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်————–

Read More »

အသိပေးကြေငြာခြင်း

ဝေါ ဇန်နဝါရီ ၈ ဝေါမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးစနစ်/ ဈေးပြိုင်စနစ်များဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်—————–

Read More »